Aktiviraj se / 5. 10. 2017

Razpis celoletnih štipendij za dijake in študente v občini Domžale

Občina Domžale je objavila razpis celoletnih štipendij za dijake in študente v občini Domžale. Za šolsko leto 2017/18 bodo podelili naslednje štidendije:

  • do 5 celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate (v nadaljevanju: štipendije nadarjenim dijakom in študentom),
  • do 1 celoletno štipendijo za nadarjenega študenta, ki se izobražuje v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate (v nadaljevanju: štipendija za nadarjene študente, ki se izobražujejo v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije),
  • do 5 celoletnih štipendij za dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z odlokom določenega zneska (v nadaljevanju: štipendije socialno šibkim dijakom),
  • do 4 celoletne štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji za deficitarne poklice (v nadaljevanju: štipendije deficitarnih poklicev): mesar, mizar, zidar, krovec klepar, kamnosek, oblikovalec kovin, slikopleskar črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar.

Sodelovanje na razpisu je mogoče do ponedeljka, 16. oktobra 2017. Svojo vlogo s pripisom “Vloga za dodelitev štipendije” pošljite na naslov OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajte osebno na vložišču Občine Domžale, soba 4.

Celoten razpis, vključno z razpisnimi pogoji, je objavljen tukaj.


Prejšnji
Teden otroka obeležili z delavnicami in info točko
Naslednji
Foto delavnice v polnem zagonu