Domov / Dejavnosti

Dejavnosti

Dejavnosti Centra za mlade Domžale

SKLOP 1: Preventivni program za mlade, starše in pedagoške ter svetovalne delavce, ki se soočajo z različnimi oblikami zasvojenosti
Oblike dela:

 • informiranje o različnih oblikah odvisnosti (predavanja, posredovanje informacij, objave, sodelovanje z inštitucijami, izposoja strokovne literature,…)
 • individualna svetovalnica za mlade
 • udeležba na izobraževanjih
 • spodbujanje zdravega življenja mladih
 • zagotavljanje delovanja Lokalne akcijske skupine za reševanje in preprečevanje vseh vrst odvisnosti v občini Domžale (LAS Domžale)
 • vodenje projekta Unicef-ove varne točke

SKLOP 2: Program za pridobivanje in razvoj socialnih kompetenc ter življenjskih veščin
Oblike dela:

 • izvajanje različnih tematskih delavnic (učinkovito učenje, mediacija,…)
 • izvajanje individualne in skupinske učne pomoči
 • izposoja strokovne literature
 • informiranje o možnostih izobraževanja, zaposlovanja, dela v tujini,…
 • ekskurzije
 • organizacija predavanj za uspešno sobivanje z mladostniki
 • individualna svetovalnica za mlade

SKLOP 3: Interesne dejavnosti/neformalno izobraževanje za otroke in mladino ter spodbujanje kulturne participacije mladih
Oblike dela:

 • mladinske ustvarjalne delavnice
 • medgeneracijske ustvarjalne delavnice
 • tematske jezikovno-ustvarjalne delavnice
 • jezikovni tečaji
 • fotografski krožek in fotografske delavnice
 • počitniški/prostočasni program
 • odprtja razstav mladih umetnikov
 • likovni atelje
 • gostovanja z lastnimi razstavami
 • kulturni večeri
 • organizacija različnih natečajev

SKLOP 4: Zbiranje in posredovanje aktualnih informacij za mlade ter povezovanje z drugimi organizacijami
Oblike dela:

 • informiranje (preko spletne strani, Facebook profila, elektronske pošte, oglasnih desk, telefona, osebno, objav v tiskanih in spletnih medijih)
 • povezovanje z različnimi organizacijami

SKLOP 5: Mednarodne aktivnosti
Oblike dela:

 • informiranje in izobraževanje s področja mednarodnega mladinskega dela
 • sodelovanje v mednarodnih projektih
 • Center za mlade je akreditirana pošiljajoča in usklajujoča organizacija za področje Evropske prostovoljne službe v okviru programa Erasmus+
 • udeležba na mednarodnih usposabljanjih

SKLOP 6: Izvajalec programa javnih del in dela v družbeno korist

SKLOP 7: Spodbujanje prostovoljstva, medgeneracijske solidarnosti in dobrodelnosti

SKLOP 8: Servisna dejavnost in odprti program
Oblike dela:

 • urejanje najema dvoran v Domžalskem domu

 

X
X