Skip to main content

Center za mlade Domžale je organiziral debatnico na temo Izzivi mladih. Na dogodku so se srečali mladi, osebe, ki vsakodnevno delajo z mladimi ter predstavniki lokalne politike. Debatnica je bila namenjena razmišljanju o izzivih, s katerimi se danes srečujejo mladi in o korakih, ki jih lahko naredimo skupaj, da naslovimo te izzive.

Mladi so v ospredje postavili več tem. Kot prvo duševno zdravje mladih, saj občutijo, da so mnogi mladi apatični, vdani v usodo, odtujeni in v dvomih glede prihodnosti. Izpostavili so potrebo po bolj dostopni psihosocialni pomoči ter pozornosti za ranljive mlade. Izpostavljena je bila tudi potreba po več priložnostih za pridobivanje prvih delovnih izkušenj in sodelovanje pri reševanju stanovanjskega problema, saj jim le-to omogoča osamosvojitev in ustvarjanje lastne družine. Večkrat je bila izpostavljena potreba po zunanjih in notranjih prostorih, kjer bi med mladimi prihajalo do spontanih interakcij in bi druženje prek ekranov dobilo drugoten pomen. Mladi si želijo biti slišani s strani ljudi, ki na lokalni ravni odločajo o vsebinah, ki vplivajo na njihovo življenje.

Udeleženci srečanja so pozdravili organiziranje takšnih debatnic, saj menijo, da so koristne za njih in odločevalce. Tudi v Centru za mlade Domžale smo prepričani, da lahko le s skupnimi srečanji vseh, ki imamo vpliv na stanje mladih v lokalnem okolju, dosežemo napredek v povezanosti z mladimi in razumevanju njihovih idej, pobud, interesov in izzivov. Prihodnost vidimo v tesnem sodelovanju med mladimi, mladinskimi organizacijami in lokalno politiko.

X
X