Skip to main content

V sredo, 14. 9. 2022, je Center za mlade Domžale organiziral debatnico na temo Izzivi mladih. Na dogodku so se srečali mladi, osebe, ki vsakodnevno delajo z mladimi ter predstavniki lokalne politike. Debatnica je bila namenjena razmišljanju o izzivih s katerimi se danes srečujejo mladi in o korakih, ki jih lahko naredimo skupaj, da naslovimo te izzive.

Mladi so v ospredje postavili več tem. Kot prvo duševno zdravje mladih, saj občutijo, da so mnogi mladi apatični, vdani v usodo, odtujeni in v dvomih glede prihodnosti. Izpostavili so potrebo po več dostopne psihosocialne pomoči  ter pozornosti za ranljive mlade. Izpostavljena je bila tudi potreba po več priložnosti za pridobivanje prvih delovnih izkušenj in sodelovanje pri reševanju stanovanjskega problema, saj jim le to omogoča osamosvojitev in ustvarjanje lastne družine. Večkrat je bila izpostavljena potreba po zunanjih in notranjih prostorih, kje bi med mladimi prihajalo do spontanih interakcij in bi druženje preko ekranov dobilo drugoten pomen. Mladi si želijo biti slišani s strani ljudi, ki na lokalni ravni odločajo o vsebinah, ki vplivajo na njihovo življenje.

Udeleženci srečanja so pozdravili organiziranje takšnih debatnic, saj menijo, da so koristne za njih in odločevalce. Tudi v Centru za mlade Domžale smo prepričani, da lahko le s skupnimi srečanji vseh, ki imamo vpliv na stanje mladih v lokalnem okolju, dosežemo napredek v povezanosti z mladimi in razumevanju njihovih idej, pobud, interesov in izzivov. Prihodnost vidimo v tesnem sodelovanju med mladimi, mladinskimi organizacijami in lokalno politiko.

X
X