Skip to main content

V CZM je potekala predstavitev poklica policist, ki so jo izvedli policisti policijske postaje Domžale. Mladim so predstavili, kakšni so pogoji za vpis na višješolski program za policiste, in kakšno je njihovo delo.

Študij traja dve leti, že kmalu po začetku šolanja, pa bodoče policiste čaka prva praksa. Študij za bodoče policiste je poseben tudi zato, ker mladi ob začetku študija sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Ves čas študija prejemajo zagotovljeno plačo, morajo pa po koncu študija v policiji ostati zaposleni vsaj štiri leta.

Mladi so izvedeli tudi, da je delo policista dinamično in zanimivo ter obsega veliko več kot le pisanje kazni. Hitro se soočijo s pisanjem kazenskih ovadb, lahko pa se pridružijo tudi konjenici in vodnikom službenih psov.

X
X