Skip to main content

Občina Domžale v sodelovanju s KD Jože Gostič Homec in zavodom Škrateljc organizira
brezplačno usposabljanje vodnikov za interpretativno vodenje po pravljično-doživljajski poti
VILINSKI HOMEC na Homcu
.

KDAJ IN KJE?
V torek, 18. oktobra 2022 ob 15 h na Homcu
(zbor pred Gostilno Repanšek, Bolkova ulica 42, Radomlje)

Program usposabljanja bo trajal 4 ure in vključuje predstavitev Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji in terenski sprehod (pohodniška obleka in obutev) skozi doživetje Vilinski Homec z interpretativno razlago na doživljajskih točkah.

Usposabljanje je namenjeno tudi izvedbi otvoritvenega dogodka, na katerem usposobljeni vodniki izvedejo interpretativno vodenje obiskovalcev. K sodelovanju zato vabimo predvsem vodnike in animatorje z nekaj izkušnjami, ki imajo občutek za pripovedovanje. Zgodba Vilinskega Homca je popotovanje skozi pravljični vilinski svet, na katerem otroci spoznajo veščine in vrednote vilincev, ki jih moramo vrniti med ljudi. Pri tem se naučijo skavtskih spretnosti in spoznajo skrivnosti nabiralništva, prisluhnejo vilam rusalkam in odpotujejo v prazgodovinski Homec. Če otroci pred obiskom Vilinskega Homca preberejo slikanico Vilinski ples, je njihovo doživetje še bogatejše!

Vilinski Homec bo del Pravljično-doživljajske transverzale po Sloveniji. Vodniki vodijo družine in šolske skupine na poti.


KAKO SE PRIJAVIM?
Za udeležbo se prijavite na tic@domzale.si in priložite kratek CV ter motivacijo za opravljanje
dela interpretativnega vodnika za družine in otroke.

Vabljen(a) k sodelovanju! Udeležba je brezplačna

X
X