Hvala, prostovoljci!

Pri uresničevanju ciljev nam pomagajo tudi prostovoljci. Načinov, kako se ti vključujejo v delo CZM, je več – pomagajo pri izvajanju učne pomoči, organizaciji dogodkov, mednarodnih izmenjav in ne nazadnje počitniškega programa. Ker se zavedamo, da bi bil naš program brez njihove pomoči in energije, siromašnejši, se jim vsako leto ob koncu leta zahvalimo za njihov trud in požrtvovalnost. Pripravili smo druženje, na katerem je vsak izmed njih dobil povsem individualno potrdilo o svojem prostovoljnem delu. Še enkrat hvala vsem prostovoljcem, ki ste nam in nam še boste pomagali pri uresničevanju naših ciljev!

 






Prejšnji
Zadnji INFO točki v letošnjem letu
Naslednji
Otvoritev likovne razstave Delčki celote






X
X