Domov / Informiranje

Informiranje

 • MEDNARODNI PROGRAMI ZA MLADE
  Erasmus+ Mladi v akciji
  … če imaš ideje o projektih, ki bi jih rad uresničil v Sloveniji ali Evropi; če te zanima delo v tujini in mladinske izmenjave; če te zanima, kaj je Youthpass in za kaj vse ga lahko uporabiš
  Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.
  Mladinski svet Slovenije
  Tu najdeš uporabne informacije o seminarjih, mladinskih izmenjavah, prostovoljnem delu in še o marsičem drugem.
  Zavod Voluntariat
  Če si želiš v tujini opravljati prostovoljno delo, je to pravi naslov zate.
 • INFORMIRANJE
  Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
  Mladi najdete tu informacije o sprejemcih, študiju, štipendijah, šolskih pravilnikih, študentskih servisih, počitniškem delu za mlade, drogah, AIDSu, spolnosti, preživljanju prostega (dolg)časa, partijih, festivalih, športu, glasbi, ugodnih potovanjih za mlade, hostlih, au-pair, svetovalnicah, SOS telefonih…
  Eurodesk
  Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji.
  Evropski mladinski portal
  Evropski mladinski portal je osrednja komunikacijska platforma Evropske komisije za mlade in tiste, ki z njimi delajo. Na njem najdete informacije o vseh ključnih temah, ki zadevajo mlade (delo, izobraževanje, učenje, prostovoljstvo, …), novice in koledar dogodkov – v vseh uradnih jezikih EU! Preko portala lahko postavite tudi svoje vprašanje, na katerega boste v nekaj dneh prejeli odgovor!
  L’mit
  Ljubljanska mreža info točk-L’MIT je mreža neprofitnih organizacij, ki zbira, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije za mlade in mladinske organizacije. Tam najdete informacije o izobraževanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, aktivizmu, ekologiji, duhovnosti, zdravju in pomoči v stiski, lokalnih organizacijah in službah za mlade, razvoju mladinskega dela, razpisih in natečajih, evropskih programih za mlade.
 • FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
  Univerza v Ljubljani
  Univerza v Mariboru  
  Univerza na Primorskem
  PUM
  Program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM).
 • ZDRAVJE IN MEDSEBOJNI ODNOSI
  med.over.net
  Spletni portal in forumi z različnimi zdravstvenimi vsebinami o spolnosti, medsebojnih odnosih, prostem času, lepoti…
  tosemjaz.net
  Spletna stran z informacijami o zdravju,  samopodobi, ljubezni, bulimiji…
  Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
  Je strokovna ustanova, usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.
  DrogArt
  Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic Izberi sam z namenom zmanjševanja škode na področju alkohola med mladimi, publicistična dejavnost in raziskovanje.
  Mosa
  MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.
 • MLADINSKE ORGANIZACIJE
  Mreža MaMa Mreža združuje in zastopa organizacije, ki delujejo na področju mladinskega dela ter imajo namen podpore mladim in spodbujajo kakovostnejše preživljanje prostega časa.
  Mladinski svet Domžale MSD deluje z namenom, da bi povezoval in spodbujal medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij v občini, pomaga ustvarjati ugodne pogoje, da bo delovanje vseh organizacij, ki delajo z mladimi, v prihodnosti lažje, boljše in še aktivnejše. Trenutno povezujemo sedem aktivnih članic, ki so predstavljene v tej zgibanki, naša vrata pa so in vedno bodo odprta za nove skupine, društva in dobre mladinske projekte.
  Študentski klub Domžale
  Društvo mladih Jarše
  Društvo mladih Dob
  EZ3X
X
X