Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote.

Cilji javnega razpisa za izbor operacij so zlasti:
– spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;
– spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu;
– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;
– povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;
– povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;
– zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

ball_silhouettes_men

Na razpis se lahko prijavijo:
– socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1. 1. 2012,
– fizične osebe in podjetniki posamezniki se lahko prijavijo na razpis, če predhodno ustanovijo zadrugo oziroma drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja, s katero kandidirajo na razpisu in
– v primeru mladinskih zadrug lahko mladinsko zadrugo ustanovijo najmanj 3 fizične ali pravne osebe (mladinske organizacije ali mladinski centri) oziroma podjetniki posamezniki, stari med 18 in 29 let.

Rok za oddajo vlog se izteče 15.7.2016.

Celoten razpis je dosegljiv tukaj.


Prejšnji
Zaključile so se Kvačkarije
Naslednji
Zaključile so se ustvarjalne delavnice


X
X