Aktiviraj se / 24. 10. 2018

Job shadowing v mladinskem centru Metsakärtano

Zaključujem prvi dan jobshadowinga v mladinskem centru Metsakärtano na Finskem. Sem “senca” Päivi koordinatorice mednarodnih prostovoljcev. Dogajanje je pestro, saj se hkrati odvijajo kratkoročni EVS, mladinska izmenjava in dolgoročni EVS. Jutri bo dan D, saj kratkoročni prostovoljci pripravljajo Poke the Globe aktivnosti za 230 srednješolcev, ki bodo obiskali mladinski center. Glavna tema delavnic – medkulturno učenje. Vidim kar nekaj razlik med finskim in slovenskim mladinskim centrom. Predvsem okolje v katerem delujejo (oddaljenost od večjih mest), način dela, vsebine, logistika… Izvedba EVS projekta pa ima zelo podobne izzive kot v Sloveniji. Preseneča me edino to, da je Päivi edina oseba, ki se je danes delala s prostovoljci. Za eno osebo je to kar veliko dela, ampak ga je opravila enkratno. Job shadowing je Centru za mlade Domžale omogočil Eurodesk, Movit in Erasmus+.

My first day of jobshadowing in Metsakartano Youth Centre in Finnland has come to an end. Iʾm following the work of Päivi international volunteer coordinator. A lot is going on in the centre at the moment. There is short term EVS project Poke the Globe, international youth exchange and long term EVS. Tomorrow is the D-day since Poke the Globe volunteers are preparing the main event of the project. 230  youngsters are coming to the youth centre to be part of activities that volunteers have prepared for them. Main focus is promotion of intercultural learning. I see a lot of differences between finnish and slovene youth centre. First is the environment that they are working in (distances between the center and cities), logistic, content of their work. But at the same time carrying out EVS project has just the same challenges as in Slovenia. I was really surprised that the only one working with all volunteers is Päivi. It is a lot of work for just one person, but she does it perfectly. Job shadowing was provided to Youth Centre Domžale by Eurodesk, Movit and Erasmus+.

 

Drugi dan job shadowinga je mladinski center Metsakartano obiskalo 230 mladostnikov, ki so se razvrstili na 6 delavnicah, ki so jih pripravili EVS prostovoljci.

Portugalke so pripravile pokušino njihovih bombonov, predstavitev države preko kulturnih in arhitekturnih znamenitosti in seveda možnost fotkanja s C. Ronaldom 🙂 Španke so izvajale kviz o znamenitostih Španije in jih povabile k plesu makarena. Nemca sta državo predstavila z značilnimi zgradbami, ki o jih udeleženci potem izdelali iz odpadnih materialov. Egipčana sta predstavila zgodovino države, praznike in verske značilnosti. Francosko-Karibska naveza je predstavila plese otoka Martinque in njihove slaščice, hkrati pa so še lahko spoznali kulinariko Francije in ustvarili tipičnega galskega petelina. Hrvata pa sta Fincem približala glasbo in ples. Zanimivo je bilo sredi finskih gozdov poslušati glasbo za ples kola in opazovati finsko mladino kako se trudi plesati 🙂

On the second day of my job shadowing I was observing the implementation of activities that EVS volunteers have been preparing for the last couple of days. 230 Finnish youth visited the event Poke the Globe. Portugal volunteers prepared tasting of candies, they presented Portugal through cultural and architectural heritage. Ok you could also take a selfie with C. Ronaldo 😊 Spanish volunteers had a quiz about main attractions of their country and invited participants to dance macarena and flamenco with them. Germans presented some of the most popular buildings in Germany and then pupils had to create buildings from scrap material. Egyptian presented country’s history, traditional holidays and religious features of the country. French-Caribbean team presented traditional dances and sweets of Martinique. At the same time participants could discover French cuisine and craft a paper rooster. Croatian volunteers presented traditional dances and flag. For me, as a person from the neighboring country, it was funny to listen kolo music in the middle of Finnish forest and watch Finnish youth learning how to dance to that music.

 

 

 

Tinkara (director of Youth Centre Domžale)


Prejšnji
Začetni tečaj nemščine in foto delavnice za odrasle
Naslednji
Medgeneracijska delavnica: Vezenje na jeans


X
X