Skip to main content

Center za mlade Domžale je v prvi polovici leta 2021 pridobil akreditacijo programa Erasmus+. S tem smo dobili poenostavljen dostop do financiranja programov Erasmus+ v obdobju 2021-27.

Akreditacija CZM omogoča hitrejše prijavljanje projektov in večjo fleksibilnost pri izvajanju aktivnosti, kar pomeni, da se bomo lahko še učinkoviteje odzivali na ideje in potrebe mladih iz lokalne skupnosti.

V okviru akreditacije bomo izvajali projekte mladinskih izmenjav, mobilnosti mladinskih delavcev, od leta 2023 pa tudi projekte participacije. Za aktualne priložnosti, tako doma kot v tujini, nas spremljal. Če imaš tudi sam/a kako idejo idejo, pa ne odlašaj in se nam javi.

X
X