Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Center za mlade Domžale v okviru programa izvaja projekte s področja mladine, pri čemer je poudarek na mladinskih izmenjavah in mobilnostih mladinskih delavcev.

Mladinske izmenjave

Mladim ponujamo priložnosti, da se v tujini ali Sloveniji udeležijo mladinskih izmenjav na temo, ki jih zanima. Velik poudarek dajemo tudi temu, da mladi sami prispevajo ideje za mladinske izmenjave in jih s pomočjo zaposlenih v CZM tudi uresničijo.

  • ZA KOGA? Mladinske izmenjave so namenjene mladim med 13. in 30. letom starosti in spodbujajo učenje prek neformalnih metod izobraževanja ter povezovanje z mladimi iz drugih evropskih in sosedskih držav.
  • ZAKAJ? Mladi z udeležbo pridobivajo kvalifikacije in veščine, potrebne za njihovo smiselno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešen prehod na trg dela.
  • KAKŠNI SO STROŠKI? V okviru programa imajo mladi krite stroške poti, prehrane in prenočišča.

Podrobnosti o mladinskih izmenjavah najdeš tukaj.

Če te mika, da bi se tudi sam/a lotil/a načrtovanja mladinske izmenjave, je nujno čtivo priročnik Cherry on the cake, ki ga je izdala nacionalna agencija MOVIT.

Mobilnosti mladinskih delavcev

Mobilnosti mladinskih delavcev so namenjen vsem, ki delajo z mladimi, prostovoljcem ter mladim, ki že imajo mednarodne izkušnje, želijo pa pridobiti nove kvalifikacije in veščine na določenem področju. Pod te projekte spadajo mednarodna usposabljanja, treningi, študijski obiski, srečanja za krepitev partnerstev.

Utrinki iz naših projektov

AKTUALNI PROJEKTI

PRETEKLI PROJEKTI