Evropska solidarnostna enota

Evropska solidarnostna enota predstavlja nadaljevanje programa Evropske prostovoljske službe. Mladim ponuja priložnosti za udeležbo v prostovoljskih aktivnostih in jih spodbuja k pripravi lastnih solidarnostnih projektov.

Prostovoljski projekti

Prostovoljski program je namenjen mladim med 18. in 30. letom starosti. Udeležijo se lahko kratkoročnih projektov (14 dni do dveh mesecev) ali dolgoročnih (od dveh mesecev do enega leta). Vsak mlad človek se lahko udeleži enega kratkoročnega projekta in enega dolgoročnega, pri čemer je pomembno, da se najprej udeleži kratkoročnega, nato pa dolgoročnega. Skupno trajanje prostovoljnega dela ne sme presegati 14 mesecev.

Poleg tega se mladi lahko udeležijo tudi skupinskih prostovoljskih projektov, ki so dolgi najmanj 14 dni in največ dva meseca, udeležuje pa se jih najmanj 10 mladih. Udeležba v teh projektih ni omejena in se je lahko mladi udeležijo kolikokrat želijo. 

Za udeležbo v programu je nujna registracija na portal Evropske solidarnostne enote. Kot akreditirana organizacija, ti lahko pri prijavi in iskanju priložnosti pomagamo tudi CZM-jevci. Dosegljivi smo na mail info (at) czm-domzale.si ali 040/255-568.

Solidarnostni projekti

Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih aktivnosti, ki jih zasnujejo, razvijejo in uresničijo mladi sami, najpogosteje na lokalni/regionalni ravni prijavitelja, lahko pa segajo tudi na nacionalno ter nadnacionalno raven v primeru izvajanja aktivnosti čezmejnega sodelovanja. Trajanje projekta je lahko od 2 do 12 mesecev, odvisno od potreb in načrtovanih ciljev projekta. 

Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti preko oblikovanja novih rešitev in pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in okolje, v katerem bivajo. Več o solidarnostnih projektih.

Pri pripravi in prijavi solidarnostnih projektov ti lahko pomaga CZM. Dosegljivi smo na mail info (at) czm-domzale.si ali 040/255-568.