Skip to main content

Ekipa Centra za mlade Domžale, Občine Domžale in Mladinskega sveta Domžale se je v začetku marca udeležila študijskega obiska mladinskih centrov v Estoniji.

Mladinsko delo in mladinski centri so v Estoniji dobro prepoznani in imajo v primerjavi s Slovenijo tudi daljšo tradicijo. K prepoznavnosti zagotovo prispeva teden mladinskega dela (Youth Work Week), v okviru katerega poteka promocija mladinskega dela po celi Estoniji. K večji prepoznavnosti prispeva tudi veliko število mladinskih centrov, ki jih je več kot 300 v 1,3 milijonski Estoniji. Tudi v manjših krajih centri delujejo na več lokacijah, tako da so res dostopni vsem mladim. Najaktualnejše teme in področja mladinskega dela v Estoniji so duševno zdravje, digitalizacija in robotika, podnebne spremembe in trajnost ter učenje upravljanja s financami. Največji izziv, s katerim se soočajo v mladinskem delu v Estoniji, je poiskati in obdržati ustrezen kader. V nekaterih, predvsem bolj ruralnih občinah, so namreč plače mladinskih delavcev razmeroma nizke, izziv pa predstavlja tudi oddaljenost in velike razdalje. Izziv predstavljajo tudi nove navade preživljanja prostega časa za stenami svojega doma, ki jih je prineslo obdobje epidemije, aktualni dogodki pa prinašajo nove občutke tesnobe in strahu.

V sicer mirni deželi so aktivnosti v mladinskih centrih res pestre. Vsi mladinski centri delujejo po principu odprtega mladinskega dela (Open Youth Work), ki daje mladim prostor in možnosti za nestrukturirano preživljanje prostega časa, neformalno druženje, razvijanje svojih lastnih idej in podporo pri njihovi izvedbi. Hkrati mladinski centri v Estoniji ponujajo raznolik program aktivnosti in hobi skupin, v okviru katerih se mladi posvečajo plesnim, gledališkim dejavnostim, ustvarjanju in DIY aktivnostim, 3D modeliranju, robotiki, športnim aktivnostim, debatam o filmih, fotografiji in še mnogo več. Potekajo tudi različne delavnice in aktivnosti za razvoj socialnih spretnosti, podporo duševnemu zdravju, participaciji mladih ter razvoju kritične medijske pismenosti. Večina mladinskih centrov med poletnimi počitnicami organizira zaposlitveni tabor, v okviru katerega mladi opravljajo poletno delo v eni izmed organizacij ali podjetij v lokalnem okolju in tako preizkusijo različne poklice. To jim omogoča lažjo odločitev za poklicno pot ali nadaljnje izobraževanje Na ravni občin se podeljujejo sredstva, ki mladim omogočajo finančno podporo pri izvedbi njihovih idej, s katerimi prispevajo k razvoju in povezanosti skupnosti ali krepitvi in razvoju svojih kompetenc.

Mnogo estonskih mladinskih centrov je zasnovana kot hiša, v kateri je mladim na voljo tudi kuhinja. V kuhinji si tako lahko sami pripravijo prigrizek ali kosilo, potekajo pa tudi kuharske delavnice. Posamezne sobe so namenjene aktivnostim za različne starostne skupine, kot so soba za gledališče/ples/jogo, namizne igre, video/foto aktivnosti, učenje in sproščanje, ustvarjanje. Vsak mladinski center ima glede na specifike lokalnega okolja, potreb mladih, prostora in idej vodij mladinskih centrov svoj fokus in značaj. V opuščenih tovarniških halah so tako nastali skate parki, prostori za vadbo in ustvarjanje glasbe, v tradicionalnih podeželskih hišah potekajo delavnice na starih statvah in ustvarjanje iz različnih materialov, ponekod pa večina aktivnosti poteka zunaj.

V tej majhni, mirni severni državi, s široko ravno pokrajino, polno brezovih in borovih gozdov, smo videli veliko raznolikost in živahnost mladinskih centrov, s toplo atmosfero, ustvarjalnim pridihom in zanimivimi aktivnostmi, ki podpirajo mlade pri tem, da postanejo aktivni soustvarjalci svojega življenja. Dobili smo veliko idej, kakšne aktivnosti lahko prenesemo v Center za mlade Domžale in jih ustrezno prilagodimo. S svojo odprto strukturo mladinski centri ponujajo ustvarjalen prostor za varno odraščanje, v katerem mladi sodelujejo kot aktivni in enakovredni partnerji.

Študijski obisk je potekal v okviru projekta mobilnosti mladinskih delavcev, podprtega s strani programa Erasmus+. Študijski obisk je drugi v seriji študijskih obiskov mladinskih centrov na Švedskem, Estoniji, na Finskem in Islandiji.

 Obiskali smo naslednje mladinske centre: