Svetovni dan brez cigarete

V Sloveniji je kajenje največji dejavnik tveganja za smrt in izgubljena zdrava leta življenja. Pri nas kadi približno četrtina prebivalstva. Več kot dve tretjini kadilcev je prvič kadilo že pred polnoletnostjo, tako da se žal v to skupino uvrščajo tudi mladostniki. Statistike povedo veliko, visoka stopnja ogroženosti velja v tem primeru tako za zdravje posameznikov kakor javno zdravje široke populacije prebivalcev Slovenije.

Obstaja pa še nek drugi vidik, na katerega so že pred leti opozarjali predstavniki Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, mladinske organizacije, ki se že deset let ukvarja z zdravjem mladih. Namreč, povprečen kadilec, ki pokadi eno škatlico cigaret na dan, letno potroši za to razvado preko 1.200 evrov, kar je primerljivo z razkošnim dopustom na Maldivih. Zato nasvet, da si »usodo krojite sami, denar namenjen tobaku pa porabite pametneje« nikakor ni zastarel.

V teh dneh poteka vroča razprava o spremembah predloga Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), saj je tobačna industrija izpostavljena pritiskom, ki se jim bo morala prilagoditi tudi v tržnem smislu. Vse novosti namreč gredo v smeri skrbi za javno zdravje, še posebej predlog enotne embalaže, pobuda za ukrep pa izvira prav iz krogov slovenskega mladinskega sektorja. Poleg tega predlog predvideva popolno prepoved oglaševanja, promocije in razstavljanja tobačnih izdelkov, uvaja dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov in velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila, prepoveduje značilne arome, predvideva strožje kaznovanje kršitev in izenačuje elektronske cigarete s tobačnimi izdelki.

Vir: mlad.si


Prejšnji
Info točka na OŠ Rodica
Naslednji
Mednarodna kavarna


X
X