Skip to main content

Dejavnejši, odgovornejši, hitreje se odselijo od doma. Hkrati se soočajo z negotovimi zaposlitvami, slabše je njihovo duševno zdravje, kar 3/4 pa bi jih zapustilo Slovenijo.

To so ugotovitve raziskave Mladina 2020, ki jo ob Evropskem tednu mladih izdal Urad RS za mladino. Kot so zapisali, ugotovitve prinašajo številne negativne, a tudi pozitivne trende pri mladi populaciji. Med negativnimi izstopa duševno zdravje mladih, stres in strah pred brezposelnostjo, četudi podatki glede zaposlitev in prekernosti kažejo na izboljšanje razmer na trgu dela. Med negativnimi izstopa tudi stanovanjska problematika mladih, vendar so trendi po njihovi avtonomnosti zelo jasno izraženi in kažejo na odmik od dolgotrajnega bivanja s starši. »Kreativna generacija«, kot jo imenuje eden glavnih raziskovalcev dr. Miran Lavrič, pa kaže na več zanimanja mladih za kulturo, zdravje in šport, na večjo stopnjo okoljske ozaveščenosti in trajnostne naravnanosti ter izrazito dejavno državljansko držo mladih. V skupnem pogledu lahko po mnenju raziskovalcev govorimo o »sladko grenki« podobi današnje mladine.

Kot pomembno ugotovitev avtorji raziskave izpostavljajo tudi dejstvo, da so strukturni premiki v družbi glede vplivov na mlade večji kot pa epidemija sama, zato tudi poslabšanja duševnega zdravja ne pripisujejo zgolj zadnji težki situaciji oz vplivu t.i. korona krize.

Celotno raziskavo si lahko preberete tukaj.

X
X