Skip to main content

Konoplja je najbolj razširjena prepovedana droga v Sloveniji. Po podatkih zadnje raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje med odraslimi prebivalci narašča, pri mladostnikih starih 15 let je uporaba stabilna, zelo visoka razširjenost pa je med mladostniki starimi 17 let.

Zakaj je uporaba tako razširjena?

Kot ugotavljajo strokovnjaki, sta dva izmed ključnih razlogov za razširjenost konoplje v razvitem zahodnem svetu njena dostopnost ter nizko zaznana tveganja v povezavi z njeno uporabo.

Kako je s tem v Sloveniji? Podatki kažejo, da je konoplja pri nas precej dostopna, saj je polovica petnajstletnikov in skoraj dve tretjini sedemnajstletnikov v raziskavi HBSC menila, da bi v naslednjih 24 urah do konoplje dostopali lahko ali zelo lahko. Poleg tega se med slovenskimi mladostniki opaža prisotnost nizko zaznanih tveganj v povezavi z uporabo konoplje, v zadnji raziskavi ESPAD so na primer v precej manjšem odstotku kot njihovi vrstniki iz drugih držav menili, da je redna uporaba konoplje tvegana.

Ne zanemari posledic

Ob tem vse več različnih raziskav opozarja na številne posledice, povezane z uporabo konoplje, še posebej če se uporaba začne v mladostništvu. Uporaba konoplje lahko med drugimi vpliva na razvoj možganov, na slabši akademski uspeh, na pojav različnih težav v duševnem zdravju, na prometne nesreče zaradi vožnje pod vplivom konoplje, na razvoj zasvojenosti itn.

Več o raziskavi si lahko prebere tukaj.

Novica je bila pripravljena ob mesecu boja proti zasvojenosti, ki ga obeležujemo novembra. CZM kot koordinator lokalne akcijske skupine za boj proti zasvojenosti ves čas opozarja na različne oblike zasvojenosti in pripravlja številne preventivne dejavnosti, tako za mlade kot njihove starše in strokovne delavce.

X
X