Skip to main content

V CZM si prizadevamo, da bi, tako kot v preteklih letih, izvedli počitniški program za otroke.

Predvidoma bo ta potekal med 28. 6. in 16.7. ter med 23. 8. in 31.8. 2021. Vendar le, če bodo pogoji vlade to dovoljevali.

Ker trenutno pogojev še ne izpolnjujemo, razpisa še nismo objavili. Upamo, da se bodo ukrepi dodatno sproščali in bomo razpis lahko objavili v prvi polovici junija. Vabljeni, da nas spremljate.