Skip to main content

Si želiš podati na pot po Evropi? Bi jo rad raziskoval z vlakom? Če si star_a 18 let, ti priložnost, da dobiš brezplačno vozovnico za vlak ponuja ukrep DiscoverEU.

DiscoverEU je namenjen tistim, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Poleg tega jim ukrep omogoča, da med potovanjem, predvsem z vlaki, pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki_ce ali skupine mladih. Naslednji rok bo predvidoma oktobra (točen datum bo znan naknadno). Več informacij o ukrepu najdeš tukaj.