Skip to main content

Mednarodni trening mladinskih delavcev, ki je letos v organizaciji Centra za mlade potekal v Domžalah, je v svoji zaključni fazi. Pripravlja se izdaja sklopov videov, kjer bo prikazano kako lahko po principu naredi sam (DIY – do it yourself ) in z materialom, ki ga lahko najdemo tudi doma, ustvarimo pripomočke in orodja za spoprijemanje s senzornimi ovirami. 

Mednarodni trening mladinskih delavcev Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu: Kako se spoprijeti s senzornimi ovirami je potekal med 23. in 29. avgustom 2021 v Domžalah. Trening je potekal v okviru projekta Erasmus+: Mladi v akciji. Pri pripravi projekta smo v Centru za mlade Domžale sodelovali z društvom ASPI, društvo za pomoč mladostnikom in odraslim s spektroavtistično motnjo. Sodelovalo je 12 udeležencev iz 6 organizacij iz 5 držav, Slovenije, Španije, Grčije, Švedske in Italije ter trije trenerji.  

Trening je nadaljevanje našega uspešnega projekta mobilnosti mladinskih delavcev iz leta 2019 Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu, katerega cilji so bili pridobiti znanje in izkušnje pri delu z mladimi z avtizmom, spoznati specifiko njihovih potreb in na kakšen način lahko prilagodimo metode dela in delavnice, da bodo v čim večji meri vključevala tudi mlade z avtizmom. Udeleženci treninga so pripravili in izvedli delavnice za mlade, ki smo jih zbrali v priročniku, ki je izšel kot rezultat projekta. Priročnik je na voljo v digitalni verziji na naši spletni strani, za tiskan izvod pa nam lahko pišete na info@czm-domzale.si.

Zanimanje za projekt, odzivi udeležencev in ostalih sodelujočih v projektu ter prepoznanje projekta kot primera dobre prakse, nas je spodbudilo, da smo skupaj z društvom ASPI pričeli načrtovati nov projekt, z namenom, da nagradimo naš prvi skupni trening. Tokrat smo se osredotočili na temo senzornih ovir. Osebe z avtizmom lahko spremljajo tudi senzorne ovire in so lahko občutljive preveč ali premalo na različne senzorne dražljaje (zvok, okus, svetloba, vonj, dotik …). Prek čutov dobimo in ovrednotimo informacije iz okolja, s čimer se oblikuje naše odzivanje na okolico. S prepoznavanjem potreb otrok in mladostnikov lahko z majhnimi prilagoditvami ali pripomočki pomembno pripomoremo k vključitvi različnih posameznikov in spodbujamo njihov učni proces.

Udeleženci so novo znanje pridobili po metodah neformalnega učenja, s poudarkom na praktičnem in izkustvenem učenju, saj je trening vključeval tudi delo z mladimi avtizmom in senzornimi ovirami. Naše popotovanje skozi program projekta se je pričelo s spoznavanjem avtizma in senzornih ovir, pri čemer so trenerji uporabili različne metode dela. Poglobljeno teoretično izhodišče s številnimi praktičnimi primeri nam je predala Nevenka Gričar, predavateljica na Zdravstveni fakulteti in izvajalka delovne terapije po pristopu senzorne integracije. Sledilo je praktično delo, v okviru katerega smo se z udeleženci odpravili v društvo ASPI, od koder sta tudi prihajali dve trenerki v projektu. Neposredno delo z mladimi so udeleženci opisali kot najbogatejši del izkušnje treninga. Na društvu se je pričelo snovanje idej in načrtov za izdelavo pripomočkov in orodij za spoprijemanje s senzornimi ovirami. Pri tem smo se držali načela »naredi sam«, saj smo želeli, da so orodja dostopna čim večjemu krogu ljudi in organizacij, ki delajo z mladimi in ne nazadnje tudi družinam z otroki in mladimi z avtizmom. Za format videa smo se odločili že v času prijave, zaradi situacije z epidemijo koronavirusa, ki je pokazala, kako pomembna je dostopnost in jasnost informacij, ter možnost priprave stvari doma, kar se je tudi glede na aktualno situacijo izkazalo za dobro odločitev.

Maruša in Daniel iz DFilm Pictures sta spremljala in snemala naš priprave in izdelavo pripomočkov in tudi slavnostno odprtje senzorne zabave v okviru katere so udeleženci mladim in njihovim staršem predstavili različne pripomočke in orodja, vsi sodelujoči pa so jih lahko preizkusili. Nastali pripomočki in orodja sedaj opremljajo senzorno sobo v društvu ASPI. V okviru projekta bomo izdali sklop videov, kjer si boste lahko ogledali kaj vse lahko naredimo sami iz različnih materialov in nam lahko služi kot pripomoček za soočanje s senzornimi ovirami, kar pa ne velja samo za mlade z avtizmom. Orodja lahko uporabimo pri vseh mladih, kjer se pokažejo ovire ali potreba po prilagoditvi (ADHD, disleksija, OKM, …). Senzorne ovire niso povezane samo z osebami z avtizmom, temveč se lahko v različnih oblikah pojavljajo pri različnih osebah, zato je eden od naših ciljev tudi širjenje zavedanja in razumevanja tega področja, ter iskanje rešitev za vključevanje čim večjega števil mladih v različne aktivnosti.

Video izdelki bodo na voljo za ogled od 15. decembra 2021. Objavljeni bodo na spletni strani Centra za mlade Domžale in na portalu Domžale za mlade. Za vse, ki vas je pritegnila ideja projekta, pa si lahko ogledate naš kratek video s poudarki, kjer je prikazan naš proces izdelave in končne izvedbe dneva senzorne zabave. Najdete ga na naši spletni strani www.czm-domzale.si.

Projekt Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu: Kako se spoprijeti s senzornimi ovirami je potekal v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, katerega v Sloveniji izvaja nacionalna agencija Movit.

V okviru projekta je nastalo tudi nekaj uporabnih posnetkov, ki si jih lahko ogledate spodaj s klikom na naslov posameznega videa. Posnetki vam bodo predstavili, kaj so udeleženci počeli v času projekta, in najrazličnejše načine podpore mladim z avtizmom. Uživajte ob ogledu!

Utrinki iz srečanja

Slušni pripomočki

Plesna delavnica

Kozarci vonjev

Senzorni šotor

Čutna miza in škatla

Vizualni pripomoček