Skip to main content

V ponedeljek, 15. aprila, praznujemo svetovni dan mladih prostovoljcev.

Ti s svojim delom soustvarjajo pozitivne spremembe v družbi in priložnosti za razvoj posameznikov in skupnosti. Skozi prostovoljno delo posamezniki navezujejo nove stike in gradijo trajne medsebojne vezi. Prostovoljstvo jim omogoča osebnostno rast ter obogati njihovo življenje in življenje tistih, ki jim pomagajo.

V Sloveniji deluje več prostovoljskih organizacij v katere se lahko vključijo mlade in tudi starejše osebe. Prostovoljstvo ima dolgo tradicijo in povezuje ljudi na lokalni in mednarodni ravni. Za obdobje 2024 – 2028 so v Sloveniji v lanskem letu pripravili novo Strategijo razvoja prostovoljstva, ki stremi k kakovostnem in organiziranem prostovoljnem delu, poleg tega upošteva potrebe, ki so jih izpostavile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom.

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira mrežo prostovoljskih organizacij, jim nudi podporo in si prizadeva za to, da bi čim več mladih imelo dostop do prostovoljske izkušnje.

Na dan mladih prostovoljcev poudarjamo pomen prostovoljnega dela in spodbudimo mlade k drugačnem preživljanju prostega časa, ki jim lahko prinese neprecenljive izkušnje.

Tudi pri nas se lahko vključite v prostovoljne dejavnosti – za več informacij nas kontaktirajte.