Skip to main content

Porast uporabe tobačnih izdelkov in predvsem tobačnih povezanih izdelkov (vejpi, nikotinske vrečke, ogrevani tobačni izdelki, …) se med mladostniki in mladimi odraslimi še vedno veča, kar je zelo problematično. Za to so zaslužne zavajajoče taktike tobačne industrije, ki s privlačnimi aromami in obsežnim marketingom v digitalnih medijih cilja na mlade in otroke ter jih skuša pritegniti k uporabi. Ti nikotinski izdelki predstavljajo veliko tveganje za razvoj različnih bolezni – povzročajo motnje v psihološkem razvoju, povečano občutljivost, povečane možnosti za razvoj psihičnih obolenj in povečano tveganje za razvoj drugih zasvojenosti. Tobačna industrija skuša mladim prodati nikotin v drugačni obliki – skuša jih privabiti s sadnimi in sladkimi okusi, saj se zavedajo, da zasvojen mlad človek predstavlja vseživljenjski dobiček za industrijo. V Sloveniji si prizadevamo za zmanjšanje uporabe nikotinskih izdelkov med mladimi, na kar nakazuje tudi zadnji ukrep prepovedi arom v elektronskih cigaretah, saj so arome pogosto razlog zakaj mladi posegajo po teh izdelkih.

Glede na opravljene raziskave, naj bi zlasti med mladimi nekadilci uporaba elektronskih cigaret za približno trikrat povečala uporabo običajnih cigaret, kar predstavlja veliko grožnjo zdravju in razvoju mladih.

Strategija “Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030” vključuje dolgoročno vizijo, ki si prizadeva, da bo Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka.  To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal pet odstotkov celotnega prebivalstva države.

Potrebno se je zavedati nevarnosti, ki jih predstavlja uporaba tobačnih in tobačnih povezanih izdelkov, predvsem pa tega, kako izpostavljeni so otroci digitalnemu marketingu tobačne industrije, ki se s svojimi objavami obračajo na identiteto posameznika in s tem ustvarjajo trend uporabe takšnih izdelkov.

Besedilo je povzeto po objavi na spletni strani RS, kjer si lahko o tej temi preberete še več.

Svetovni dan brez tobaka: Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije | GOV.SI