Skip to main content

V naših prostorih si lahko do 12. aprila ogledate razstavo učencev predmetne stopnje OŠ Domžale in PŠ Ihan. Ustvarjali so pri rednem pouku likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljice Anite Novak.

Učenci so se na umetnostnem področju risanje predvsem osredotočali na prikaz globine prostora na likovni ploskvi. Na motivih tihožitja so sedmošolci raziskovali prostorski ključ tonske modelacije (senčenja). Risali so tudi kompozicijske postavitve likovnih elementov ter ob tem preučevali, kako imajo različne kompozicije na risarskem formatu drugačen vtis – simetrija prikazuje umirjenost ter stremi k redu medtem, ko asimetrična kompozicija (op. nesimetrična) deluje dinamično, napeto in igrivo. Učenci so tako pri risbah z likovnim motivom športa opredelili različne likovne kompozicije (npr. trikotna, poševna, vodoravna, krožna itd.) – te sicer umetniki precej uporabljajo pri izdelavi svojih del. Osmošolci so raziskovali različne prostorske ključe ter jih kar najbolj učinkovito poskušali upodobiti v risbi. Na izdelkih z likovnim motivom primorja so upodobili več prostorskih ključev, kot so risanje v planih, stopnjevanje velikosti, ostrina linije, detajlov in obrisov, prekrivanje oblik ter senčenje. Devetošolci pa so se preizkusili v risanju perspektive in z uporabo zakonitosti linearne perspektive upodobili mesto z okolico…

Naj zaključimo z besedami pisatelja Leva Tolstoja, ki je izrekel znano reklo »umetnost je ogledalo življenja«. Umetnost življenju da smisel, govori o času in prostoru, v katerem živimo ter ga osmišlja. Odrasli smo tu, da mlade spodbujamo k razumevanju in spoštovanju umetnosti in kulture, saj nam le-ta naredi življenje lepše in bolj zanimivo.

Mentor: Anita Novak (učiteljica likovne umetnosti)