Skip to main content

English version is below.

Avgusta 2022 je Center za mlade Domžale v sodelovanju z Društvom ASPI organiziral usposabljanje “Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu: odnosi in socialne interakcije.” Metode, ki so predstavljene v zbirki pred vami, so bile razvite na usposabljanju kot rezultat enotedenskega skupnega dela in preizkušanja različnih idej. Ponujajo smernice in materiale za ustvarjanje in izvedbo delavnic z mladimi na teme prijateljstva, partnerstva in družine.

V opisih so združena navodila za izvedbo, potrebni materiali in možne prilagoditve za izvedbo – tako imate mladinski delavci in vodje delavnic pred sabo vse potrebno za ustvarjanje uspešne delavnice z vašo skupino mladih. Poskrbeti boste morali še za ustrezne prevode, izrezati različne vloge, scenarije, vprašanja in materiale in ste pripravljeni!  

Tukaj najdete različico za tisk, iz katere si lahko natisnete potrebne materiale, če boste delavnice izvajali v angleščini, lahko pa jih ustrezno prilagodite.

Kartice z aktivnostmi so na voljo tudi v fizični različici, ki jih lahko neposredno uporabljate na delavnicah za podporo. Za informacijo o razpoložljivosti kontaktirajte info at czm-domzale.si.

Projekt Podpora mladim z avtizmom v mladinskem delu: odnosi in socialne interakcije podpira program Erasmus+.

Activity cards about relationships and social interactions

In August 2022 Youth centre Domžale in cooperation with Association ASPI organized the training Supporting youngsters with autism in youth work: relationships and social interactions. The methods before you were developed on the training and are designed as a collection of methods for creating and holding a workshop on the topics of friendship, partnership and family.

The methods contain guidelines, materials, adaptations, and everything workshop leaders need to know for preparing successful workshop for the group they are working with. For preparing the workshop you need to take care of possible necessary translations, cutting out the roles, charts and materials and you are ready to go!

Here you can find the printable version of the methods and you can print out the materials needed, if workshops are held in English. For translating into your own language you need a bit more adapting.

The activity cards are also available in a printed format to be used live on workshops. Please contact info at czm-domzale.si for information about the availability of the cards.

The project was supported by Erasmus+ programme and organized by Youth center Domžale in cooperation with ASPI Association.