Skip to main content

V zadnjem času je spet aktualna tema medvrstniško nasilje, ki je v porastu. Oblike medvrstniškega nasilja so raznolike, dogaja pa se tako v šoli, prostem času, kot tudi na spletu. Kaj je medvrstniško nasilje? V kakšnih oblikah se pojavlja in kam se obrniti po pomoč?

Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Oblike medvrstniškega nasilja so različne, tako kot so različni načini njegovega izvajanja. Otrok ali mladostnik, ki je žrtev nasilja, je ujet v mrežo nasilnega ravnanja vrstnika oziroma vrstnikov. Velikokrat je ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja. 

Pri otroku ali mladostniku, ki je žrtev nasilja, se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so: depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zadržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh in drugi dosežki, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora …

Prav zato je pomembno, da v primeru nasilja, čimprej poiščemo pomoč. Nudimo vam jo tudi v CZM.

Vir: policija.si, CZM

X
X